projekty, inženýring, technický dozor investora (TDI)
 

Ing. Ondřej Čížek - projekce vodohospodářských staveb, technický dozor stavebníka (investora), inženýring

Stručný profesní životopis a rozsah nabízených prací:

Profesionálně se vodohospodářskými stavbami zabývám od r. 2006 tj. po absolvování vysoké školy. 1 rok jsem byl zaměstnán u Zemědělské vodohospodářské správy, tj. správa drobných vodních toků (znalost problematiky údržby toků, úprav toků a revitalizací toků), dále jsem byl 2 roky na magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí - vodoprávní úřad (mám zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, konkrétní zkušenosti s procesem povolování vodních děl a povolování nakládání s vodami) a následně jsem 5 let pracoval jako projektant vodohospodářských staveb ve společnosti SWECO HYDROPROJEKT a.s.. OZ České Budějovice, kde jsem se setkal s širokým záběrem projekční činnosti zejména  v oblasti staveb vodního a silničního hospodářství (od r. 2014 jsem autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Od roku 2014 provozuji soukromou projekční, dozorovou a poradenskou činnost v oblasti vodních staveb. Vyjma tohoto vyučuji vodní stavby na střední škole.

Vyhotovuji projektové dokumentace všech stupňů (studie, pasporty, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby vč. rozpočtů a soupisů prací, dokumentace skutečného provedení stavby) s možností projednání s úřady, tj. tzv. inženýring k projektu. Při realizaci staveb jsem připraven vykonávat autorský dozor projektanta. Pro investory zejména z veřejné správy nabízím provádění technického dozoru investora v souladu se stavebním zákonem pro jakákoli vodní díla.   

 
odkaz na obor, kterým se také mj. zabývám
 
© vhs-cizek.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum